Rozkład jazdy

Dworzec Autobusowy Katowice nie ponosi odpowiedzialności za kursy nie zrealizowane zgodnie z rozkładem.

Kierunek Odjazd Oznaczenia
BARWINEK 8 08:05
S
BARWINEK 8 10:10
D
BARWINEK 8 12:15
D
BARWINEK 8 13:55
D
BARWINEK 8 14:40
S
BARWINEK 8 15:45
D
BARWINEK 8 16:50
S
BARWINEK GRANICA 7 06:05
E
BARWINEK GRANICA 8 07:15
D
BARWINEK GRANICA 7 07:40
D
BARWINEK GRANICA 7 08:10
6
BARWINEK GRANICA 7 09:10
D
BARWINEK GRANICA 7 11:10
E
BARWINEK GRANICA 7 14:05
6
BARWINEK GRANICA 7 14:25
D
BARWINEK GRANICA 7 17:45
E
BARWINEK WIEŚ 7 05:30
D
BARWINEK WIEŚ 7 15:25
D
BESKO POM 4 22:15
D
BESKO POM 0 22:15
D
BRZOZÓW DA 5 06:20
D
BRZOZÓW DA 5 07:40
D
BRZOZÓW DA 5 08:20
D
6
BRZOZÓW DA 5 10:50
D
6
BRZOZÓW DA 5 13:20
D
6
BRZOZÓW DA 5 14:15
D
BRZOZÓW DA 5 16:15
D
BRZOZÓW DA 5 18:25
D
BZIANKA 3 06:13
A
6
BZIANKA 3 07:45
A
BZIANKA 3 08:55
A
S
BZIANKA 3 09:30
A
BZIANKA 3 10:35
A
S
BZIANKA 3 11:50
A
BZIANKA 3 13:40
A
S
BZIANKA 3 14:20
A
6
BZIANKA 3 15:20
A
BZIANKA 3 16:20
A
BZIANKA 3 18:15
A
BZIANKA 3 20:10
A
CHLEBNA 8 06:10
D
CHLEBNA 8 10:10
D
CHLEBNA 8 12:10
D
CHLEBNA 8 14:10
D
CHLEBNA 8 16:10
6
d
CHLEBNA 8 20:14
D
m
CHLEBNA 8 22:10
D
m
DUKLA 8 07:30
E
DUKLA 8 13:05
D
DUKLA 8 13:35
E
DUKLA Plac Manewrowy 7 06:50
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 07:10
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 08:15
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 09:33
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 10:30
E
DUKLA Plac Manewrowy 7 12:05
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 12:25
E
DUKLA Plac Manewrowy 7 13:09
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 13:50
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 14:07
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 15:08
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 16:00
E
DUKLA Plac Manewrowy 7 17:05
D
DUKLA Plac Manewrowy 7 19:10
D
GOJSCE przy KOŚCIELE 8 12:50
D
GOJSCE SKLEP 8 07:20
D
Golcowa Szkoła 5 12:30
D
S
GŁĘBOKIE 1 05:55
D
GŁĘBOKIE 1 07:40
E
GŁĘBOKIE 1 09:10
E
GŁĘBOKIE 1 10:50
E
GŁĘBOKIE 1 12:20
E
GŁĘBOKIE 1 14:30
E
GŁĘBOKIE 1 16:05
D
GŁĘBOKIE 1 17:10
D
GŁĘBOKIE 1 18:50
D
GŁĘBOKIE 1 20:08
D
GŁOJSCE 1 06:10
A
C
a
GŁOJSCE 1 06:40
D
GŁOJSCE 1 07:05
A
a
GŁOJSCE 1 07:20
6
GŁOJSCE 1 08:10
A
a
6
GŁOJSCE 1 08:45
D
GŁOJSCE 1 09:00
6
GŁOJSCE 1 09:10
A
a
GŁOJSCE 1 10:40
D
6
GŁOJSCE 1 11:15
A
a
6
GŁOJSCE 1 12:25
A
a
GŁOJSCE 1 12:40
D
GŁOJSCE 1 12:52
6
GŁOJSCE 1 13:35
A
a
GŁOJSCE 1 14:15
A
C
a
GŁOJSCE 1 15:00
D
6
GŁOJSCE 1 15:40
A
a
GŁOJSCE 1 16:15
A
a
GŁOJSCE 1 16:55
D
GŁOJSCE 1 18:15
A
a
GŁOJSCE 1 18:37
D
GŁOJSCE 1 20:05
A
a
GŁOJSCE 1 20:15
D
GŁOJSCE 1 22:15
A
C
a
JASIONKA 8 06:10
d
JASIONKA 8 06:45
D
JASIONKA 8 07:50
D
JASIONKA 8 08:50
D
JASIONKA 8 09:50
E
JASIONKA 8 10:50
D
JASIONKA 8 11:50
D
JASIONKA 8 13:20
D
JASIONKA 8 14:10
d
JASIONKA 8 14:50
D
JASIONKA 8 15:05
D
JASIONKA 8 15:15
D
JASIONKA 8 16:10
D
m
JASIONKA 8 17:10
D
m
JASIONKA 8 18:10
d
m
JASIONKA 8 20:05
D
m
JASIONKA 8 22:10
d
m
JASŁO 4 05:00
D
JASŁO 4 05:30
S
JASŁO 4 05:40
D
JASŁO 4 06:00
D
JASŁO 4 06:15
S
6
JASŁO 4 06:35
D
JASŁO 4 06:50
S
JASŁO 4 07:05
D
JASŁO 4 07:30
S
JASŁO 4 08:00
D
6
JASŁO 4 08:25
S
JASŁO 4 09:10
D
JASŁO 4 09:50
S
6
JASŁO 4 10:10
D
JASŁO 4 10:30
S
JASŁO 4 11:05
D
JASŁO 4 11:20
S
6
JASŁO 4 12:05
D
JASŁO 4 12:20
S
JASŁO 4 12:50
D
JASŁO 4 13:10
S
6
JASŁO 4 13:45
D
JASŁO 4 14:05
D
JASŁO 4 14:25
D
JASŁO 4 14:45
S
6
JASŁO 4 15:10
D
JASŁO 4 15:35
S
JASŁO 4 16:15
D
6
JASŁO 4 17:15
D
JASŁO 4 18:15
D
JASŁO 4 19:20
D
JASŁO 4 20:05
D
JEDLICZE NAWRÓT 8 06:10
6
d
JEDLICZE NAWRÓT 8 07:37
D
JEDLICZE NAWRÓT 8 08:26
D
JEDLICZE NAWRÓT 8 12:20
6
d
JEDLICZE NAWRÓT 8 14:10
D
JEDLICZE NAWRÓT 8 16:20
6
d
JEDLICZE NAWRÓT 8 18:10
1
2
3
4
5
6
d
m
JEDLICZE NAWRÓT 8 20:20
6
m
JEDLICZE NAWRÓT 8 22:10
6
d
m
KLIMKÓWKA GÓRA 8 05:28
D
KLIMKÓWKA GÓRA 8 06:30
D
KLIMKÓWKA GÓRA 8 07:30
D
KLIMKÓWKA GÓRA 8 11:45
D
KLIMKÓWKA GÓRA 8 14:10
D
KLIMKÓWKA GÓRA 8 15:15
D
KOBYLANY 7 09:02
D
KOBYLANY 7 11:40
D
KOBYLANY 7 13:25
D
KOBYLANY 7 14:10
D
KOBYLANY 7 15:10
D
n
KOBYLANY 7 16:35
D
n
KOBYLANY 7 18:10
D
n
KOPYTOWA 8 14:03
D
m
KORCZYNA ZAWIŚLE Skrz. 7 12:30
S
KORCZYNA ZAWIŚLE Skrz. 7 13:25
S
KORCZYNA ZAWIŚLE Skrz. 7 14:20
S
KORCZYNA ZAWIŚLE Skrz. 7 15:20
S
KRAKÓW 2 04:30
A
6
7
a
V
KRAKÓW 2 05:00
A
6
7
a
V
KRAKÓW 2 05:30
A
6
7
a
V
KRAKÓW 7 06:15
a
P
KRAKÓW 2 06:30
A
6
7
a
V
KRAKÓW 2 07:00
A
6
7
a
V
KRAKÓW 2 07:30
A
6
7
a
V
KRAKÓW 7 08:15
a
P
KRAKÓW 2 08:30
A
6
7
a
V
KRAKÓW 2 09:30
A
6
7
a
V
KRAKÓW 2 10:30
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 2 11:00
A
6
7
a
V
KRAKÓW 7 11:15
a
P
KRAKÓW 2 11:30
A
6
7
a
V
KRAKÓW 2 12:00
A
6
7
a
V
KRAKÓW 2 12:30
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 2 13:00
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 2 13:30
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 2 14:00
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 2 14:30
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 2 15:00
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 2 15:30
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 7 15:55
a
P
KRAKÓW 2 16:00
7
g
a
V
KRAKÓW 2 16:30
A
6
7
g
a
V
KRAKÓW 2 17:00
7
1
g
a
V
KRAKÓW 2 17:30
A
6
7
a
V
KRAKÓW 7 18:15
7
a
P
@
KRAKÓW 2 18:30
7
1
g
a
V
KRAKÓW 2 19:30
7
g
a
V
KRAKÓW AIRPORT 2 12:55
5
6
7
KROSNO Boh. Westerplatte 7 05:17
D
KROSNO Boh. Westerplatte 8 06:21
D
m
KROSNO Boh. Westerplatte 8 07:18
S
KROSNO Boh. Westerplatte 8 07:29
S
KROSNO Boh. Westerplatte 8 07:32
E
KROSNO Boh. Westerplatte 8 08:23
D
m
KROSNO Boh. Westerplatte 8 09:22
E
KROSNO Boh. Westerplatte 8 11:24
D
S
m
KROSNO Boh. Westerplatte 8 14:59
D
m
KROSNO Boh. Westerplatte 8 15:33
D
m
KROSNO Boh. Westerplatte 8 16:48
D
m
KROSNO Boh. Westerplatte 8 17:37
D
m
KROSNO DA 1 14:50
D
KROSNO HUTA TECHNICZNA 1 05:04
E
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 05:21
D
KROSNO HUTA TECHNICZNA 5 05:25
1
2
3
4
5
6
7
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 05:26
d
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 05:31
d
KROSNO HUTA TECHNICZNA 5 05:37
A
6
a
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 13:16
D
KROSNO HUTA TECHNICZNA 5 13:17
A
6
a
KROSNO HUTA TECHNICZNA 5 13:20
1
2
3
4
5
6
7
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 13:26
C
d
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 13:29
d
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 13:46
D
m
KROSNO HUTA TECHNICZNA 1 21:20
D
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 21:25
d
m
KROSNO HUTA TECHNICZNA 5 21:25
1
2
3
4
5
6
7
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 21:26
C
d
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 21:26
d
n
KROSNO HUTA TECHNICZNA 8 21:29
D
m
KROSNO HUTA TECHNICZNA 5 21:37
A
6
a
KROSNO KINO 7 09:55
D
m
KROSNO KINO 7 17:42
D
m
KROSNO Korczyńska 8 05:25
d
KROSNO Korczyńska 8 05:26
D
KROSNO Korczyńska 8 05:26
6
d
KROSNO Korczyńska 8 06:25
D
KROSNO Korczyńska 8 07:09
D
KROSNO Korczyńska 8 07:25
D
KROSNO Korczyńska 8 08:10
D
KROSNO Korczyńska 8 09:24
D
KROSNO Korczyńska 8 09:25
E
KROSNO Korczyńska 8 10:25
D
KROSNO Korczyńska 8 11:24
D
KROSNO Korczyńska 8 11:25
D
KROSNO Korczyńska 8 12:20
D
KROSNO Korczyńska 8 13:24
D
KROSNO Korczyńska 8 13:24
6
d
KROSNO Korczyńska 8 13:25
6
7
KROSNO Korczyńska 8 14:10
D
KROSNO Korczyńska 8 14:42
D
KROSNO Korczyńska 8 15:40
D
m
KROSNO Korczyńska 8 16:42
D
m
KROSNO Korczyńska 8 17:24
D
KROSNO Korczyńska 8 17:24
6
d
KROSNO Korczyńska 8 17:35
d
m
KROSNO Korczyńska 8 21:25
D
m
Krosno Krakowska 3 22:23
A
KROSNO LWOWSKA PKP 7 07:15
D
m
KROSNO Niepodległości Galeria 8 19:40
D
m
KROSNO Okulickiego Delphi-Brama Gł. 8 05:25
D
KROSNO Okulickiego Delphi-Brama Gł. 8 08:10
D
KROSNO Okulickiego Delphi-Brama Gł. 8 09:25
D
KROSNO Okulickiego Delphi-Brama Gł. 8 13:30
D
KROSNO Okulickiego Delphi-Brama Gł. 8 21:38
D
KROSNO OS. TRAUGUTA PARKING 8 07:38
D
KROSNO RONDO Woj. Pol. 8 06:47
6
d
KROSNO RONDO Woj. Pol. 8 14:49
6
d
KROSNO RONDO Woj. Pol. 8 18:49
6
d
m
KROSNO RONDO Woj. Pol. 8 21:25
6
d
m
KROSNO TURASZÓWKA ZSE 8 06:31
S
KROSNO TURASZÓWKA ZSE 8 06:42
S
KROSNO Turaszówka ZSE 8 07:20
E
KROSNO TURASZÓWKA ZSE 8 07:31
S
KROSNO TURASZÓWKA ZSE 8 08:03
S
KROSNO TURASZÓWKA ZSE 8 09:25
S
KROSNO TURASZÓWKA ZSE 8 12:56
S
KROSNO TURASZÓWKA ZSE 8 13:21
D
&
KROSNO TURASZÓWKA ZSE 8 14:26
S
KROSNO WYSPIAŃSKIEGO SZKOŁA 1 06:15
D
KROSNO WYSPIAŃSKIEGO SZKOŁA 1 07:16
D
KROSNO WYSPIAŃSKIEGO SZKOŁA 1 08:46
D
KROSNO WYSPIAŃSKIEGO SZKOŁA 1 10:50
D
KROSNO WYSPIAŃSKIEGO SZKOŁA 1 13:10
D
KROSNO WYSPIAŃSKIEGO SZKOŁA 1 13:20
D
LUBATOWA GÓRA 8 06:07
d
LUBATOWA GÓRA 8 06:44
D
m
&
LUBATOWA GÓRA 8 06:55
S
LUBATOWA GÓRA 8 07:20
S
LUBATOWA GÓRA 8 07:38
E
m
LUBATOWA GÓRA 8 08:00
S
LUBATOWA GÓRA 8 08:10
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 08:20
S
LUBATOWA GÓRA 8 08:55
E
n
LUBATOWA GÓRA 8 09:55
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 10:30
D
LUBATOWA GÓRA 8 10:40
6
@
LUBATOWA GÓRA 8 11:05
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 12:00
E
LUBATOWA GÓRA 8 12:30
D
m
&
LUBATOWA GÓRA 8 13:10
D
m
&
LUBATOWA GÓRA 8 13:25
S
LUBATOWA GÓRA 8 13:55
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 14:07
d
LUBATOWA GÓRA 8 14:14
S
LUBATOWA GÓRA 8 14:55
S
LUBATOWA GÓRA 8 15:10
D
m
&
LUBATOWA GÓRA 8 15:35
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 15:45
6
@
LUBATOWA GÓRA 8 16:20
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 17:05
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 18:02
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 20:10
D
m
LUBATOWA GÓRA 8 22:07
d
n
LUBLIN 2 05:40
A
6
7
g
a
V
LUBLIN 2 09:40
A
6
7
g
a
V
LUBLIN 2 13:40
A
6
7
g
a
V
LUBLIN 2 15:40
A
6
7
g
a
V
MAKOWISKA 1 06:12
A
6
7
d
MAKOWISKA 1 07:05
A
d
MAKOWISKA 1 08:14
A
6
d
MAKOWISKA 1 09:14
A
d
MAKOWISKA 1 11:14
C
6
d
MAKOWISKA 1 12:24
A
d
MAKOWISKA 1 13:35
A
d
MAKOWISKA 1 14:14
A
6
7
d
MAKOWISKA 1 15:35
A
d
MAKOWISKA 1 16:25
A
d
MAKOWISKA 1 18:20
A
d
MAKOWISKA 1 20:14
A
d
MAKOWISKA 1 22:14
A
6
7
d
MALINÓWKA KOŚCIÓŁ 7 06:06
D
m
MALINÓWKA KOŚCIÓŁ 7 07:34
D
m
MALINÓWKA KOŚCIÓŁ 7 13:38
S
MALINÓWKA KOŚCIÓŁ 7 14:10
D
m
MALINÓWKA KOŚCIÓŁ 7 17:03
D
m
MALINÓWKA KOŚCIÓŁ 7 20:08
D
m
MALINÓWKA KOŚCIÓŁ 7 22:08
D
m
MYSZKOWSKIE 1 06:03
D
MYSZKOWSKIE 1 07:40
D
MYSZKOWSKIE 1 11:48
D
MYSZKOWSKIE 1 15:18
D
NOWY ŻMIGRÓD 8 08:40
D
NOWY ŻMIGRÓD 8 16:35
D
m
ODRZYKOŃ Dom Kultury 7 14:12
D
ODRZYKOŃ Dom Kultury 7 15:15
D
m
PIOTRÓWKA RONDO 3 06:08
E
PIOTRÓWKA RONDO 3 07:41
E
PIOTRÓWKA RONDO 3 10:00
D
PIOTRÓWKA RONDO 3 12:00
E
PIOTRÓWKA RONDO 3 14:08
E
PIOTRÓWKA RONDO 3 16:10
D
PIOTRÓWKA RONDO 3 18:10
D
PIOTRÓWKA RONDO 3 22:08
E
POLAŃCZYK 2 05:30
1
2
3
4
5
6
7
POLAŃCZYK 7 11:20
1
a
POLAŃCZYK 7 16:30
a
P
Przysietnica Dół 5 15:00
D
S
PUŁAWY GÓRNE 1 08:15
S
PUŁAWY GÓRNE 1 13:25
S
PUŁAWY GÓRNE 1 14:55
S
RÓWNE ŚRODEK 8 06:35
D
RÓWNE ŚRODEK 8 07:47
D
RÓWNE ŚRODEK 8 09:00
D
RÓWNE ŚRODEK 8 11:20
D
RÓWNE ŚRODEK 8 14:00
D
RÓWNE ŚRODEK 8 15:04
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 4 05:00
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 0 05:00
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 4 06:00
S
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 0 06:00
S
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 4 06:30
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 0 06:30
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 4 07:10
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 0 07:10
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 4 13:10
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 0 13:10
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 4 13:55
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 0 13:55
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 4 15:15
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 0 15:15
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 4 17:40
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Królik Polski 0 17:40
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Wola Niżna 4 05:45
S
RYMANÓW-ZDRÓJ / Wola Niżna 0 05:45
S
RYMANÓW-ZDRÓJ / Wola Niżna 4 06:00
H
RYMANÓW-ZDRÓJ / Wola Niżna 0 06:00
w
i
RYMANÓW-ZDRÓJ / Wola Niżna 4 14:20
S
RYMANÓW-ZDRÓJ / Wola Niżna 0 14:20
S
RYMANÓW-ZDRÓJ / Wola Niżna 4 15:40
D
RYMANÓW-ZDRÓJ / Wola Niżna 0 15:40
D
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 06:00
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 06:00
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 07:30
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 07:30
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 08:10
D
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 08:10
D
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 09:15
D
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 09:15
D
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 10:10
D
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 10:10
D
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 11:20
D
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 11:20
D
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 11:50
S
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 11:50
S
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 13:10
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 13:10
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 14:20
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 14:20
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 4 15:50
6
RYMANÓW-ZDRÓJ Góra 0 15:50
6
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 05:15
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 05:45
D
d
6
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 06:00
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 06:30
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 06:45
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 07:15
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 07:30
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 08:00
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 08:30
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 09:00
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 09:30
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 10:00
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 10:30
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 11:00
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 11:15
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 11:30
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 12:00
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 12:30
D
d
6
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 13:00
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 13:15
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 13:30
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 14:00
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 14:30
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 15:00
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 15:15
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 15:30
D
d
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 16:00
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 16:30
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 17:00
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 17:30
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 18:00
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 18:30
D
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 19:30
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 20:30
D
d
6
7
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 21:00
D
d
RZESZÓW C.H EUROPA II 3 21:30
D
d
SANOK 2 00:29
7
SANOK 2 02:05
1
2
3
4
5
6
7
SANOK 0 04:45
D
SANOK 0 05:00
D
SANOK 0 05:25
D
6
SANOK 0 05:45
S
SANOK 0 06:05
D
7
SANOK 0 06:20
D
6
SANOK 0 06:40
S
SANOK 0 07:00
D
SANOK 0 07:20
D
SANOK 0 07:45
D
SANOK 0 08:25
D
6
7
SANOK 0 08:45
D
SANOK 0 09:20
D
6
SANOK 0 10:00
D
SANOK 0 10:30
D
SANOK 0 11:05
D
6
7
SANOK 0 11:30
D
SANOK 0 11:50
D
SANOK 0 12:30
D
6
SANOK 0 12:50
D
SANOK 0 13:20
S
SANOK 0 13:40
D
6
7
SANOK 0 14:10
D
SANOK 0 14:45
D
SANOK 0 15:05
D
6
SANOK 2 15:14
1
2
3
4
5
6
7
SANOK 0 15:40
D
SANOK 0 16:10
D
SANOK 0 16:20
6
7
SANOK 0 17:05
D
SANOK 0 18:05
D
6
SANOK 0 19:10
D
7
SANOK 2 19:44
1
2
3
4
5
6
7
SANOK 0 20:15
D
SANOK 2 21:14
7
SANOK 2 23:06
1
2
3
4
5
6
7
STRZYŻÓW 5 06:04
D
STRZYŻÓW 8 06:07
D
H
STRZYŻÓW 8 06:50
D
m
STRZYŻÓW 5 08:00
D
STRZYŻÓW 8 08:00
D
STRZYŻÓW 8 09:10
D
m
STRZYŻÓW 8 10:15
D
STRZYŻÓW 8 11:40
D
m
STRZYŻÓW 5 11:55
D
STRZYŻÓW 8 13:10
D
m
STRZYŻÓW 5 14:08
D
STRZYŻÓW 8 14:09
d
STRZYŻÓW 8 15:06
D
m
STRZYŻÓW 8 16:15
D
m
STRZYŻÓW 8 17:15
D
m
STRZYŻÓW 8 18:10
D
m
STRZYŻÓW 8 19:20
D
m
STRZYŻÓW 8 20:15
D
m
STRZYŻÓW Sobieskiego 7 07:47
D
m
STRZYŻÓW Sobieskiego 7 08:57
D
m
STRZYŻÓW Sobieskiego 7 10:02
D
m
STRZYŻÓW Sobieskiego 7 12:59
D
m
STRZYŻÓW Sobieskiego 7 13:59
D
m
STRZYŻÓW Sobieskiego 7 14:54
D
m
STRZYŻÓW Sobieskiego 7 16:57
D
m
USTRZYKI DOLNE 2 11:04
1
2
3
4
5
6
7
USTRZYKI DOLNE 7 14:00
a
P
USTRZYKI DOLNE 7 19:00
a
P
USTRZYKI DOLNE 7 23:10
a
P
USTRZYKI GÓRNE 7 11:20
a
P
USTRZYKI GÓRNE 7 16:30
a
P
WARSZAWA 2 00:20
1
2
3
4
5
6
7
WARSZAWA 8 00:50
E
WARSZAWA 2 03:30
1
2
3
4
5
6
7
WARSZAWA 8 07:10
E
WARSZAWA 2 07:15
1
2
3
4
5
6
7
WARSZAWA 8 09:50
B
d
m
WARSZAWA 2 11:00
1
2
3
4
5
6
7
WARSZAWA 2 12:55
1
2
3
4
5
6
7
WARSZAWA 8 13:00
5
m
@
WARSZAWA 8 15:00
d
m
WARSZAWA 2 17:00
1
2
3
4
5
6
7
WARSZAWA 2 21:30
1
2
3
4
5
6
7
WIDACZ 5 06:10
1
2
3
4
5
6
7
WIDACZ 5 07:35
1
2
3
4
5
6
WIDACZ 5 08:25
1
2
3
4
5
6
WIDACZ 5 10:25
1
2
3
4
5
6
WIDACZ 5 11:25
1
2
3
4
5
6
7
WIDACZ 5 12:25
1
2
3
4
5
WIDACZ 5 14:10
1
2
3
4
5
6
7
WIDACZ 5 15:15
1
2
3
4
5
6
7
WIDACZ 5 16:30
1
2
3
4
5
6
WIDACZ 5 18:05
1
2
3
4
5
6
7
WIDACZ 5 20:25
1
2
3
4
5
6
7
WIDACZ 5 22:10
1
2
3
4
5
6
7
WIŚNIOWA 7 05:57
D
m
WIŚNIOWA 8 06:07
d
WIŚNIOWA 8 06:09
d
WIŚNIOWA 7 11:27
D
m
WIŚNIOWA 8 12:20
S
WIŚNIOWA 8 14:09
6
7
WIŚNIOWA 8 16:55
S
WIŚNIOWA 8 22:09
d
m
WIŚNIOWA 8 22:09
d
m
WOLA KOMBORSKA 7 06:04
D
WOLA KOMBORSKA 7 09:10
D
WOLA KOMBORSKA 7 10:35
D
WOLA KOMBORSKA 7 12:10
D
WOLA KOMBORSKA 7 14:04
D
WROCANKA DOLNA 1 06:33
D
WROCANKA DOLNA 1 07:25
D
WROCANKA DOLNA 1 08:45
D
WROCANKA DOLNA 1 12:20
D
WROCANKA DOLNA 1 14:20
D
WROCANKA DOLNA 1 15:50
D
WROCŁAW 2 00:20
1
2
3
4
5
6
7
WROCŁAW 2 03:30
1
2
3
4
5
6
7
WROCŁAW 2 07:15
1
2
3
4
5
6
7
WROCŁAW 2 11:00
1
2
3
4
5
6
7
WROCŁAW 2 17:00
1
2
3
4
5
6
7
WYSOKA STRZYŻOWSKA 5 06:15
D
S
WYSOKA STRZYŻOWSKA 5 07:17
D
S
WYSOKA STRZYŻOWSKA 5 10:30
D
WYSOKA STRZYŻOWSKA 5 13:20
D
S
WYSOKA STRZYŻOWSKA 5 15:10
D
S
WYSOKA STRZYŻOWSKA 5 16:25
D
WYSOKA STRZYŻOWSKA 5 18:10
D
S
ZMIENNICA 7 06:07
1
2
3
4
5
6
7
a
ZMIENNICA 7 08:28
S
ZMIENNICA 7 09:58
D
m
ZMIENNICA 7 11:48
E
m
ZMIENNICA 7 14:10
1
2
3
4
5
6
7
a
ZMIENNICA 7 15:15
D
m
ZMIENNICA 7 16:03
D
m
ZMIENNICA 7 18:03
D
m
ZMIENNICA 7 22:08
1
2
3
4
5
6
7
a
m
ZMIENNICA DÓŁ 7 11:18
D
m
ZMIENNICA DÓŁ 7 15:08
S
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 06:13
A
C
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 07:03
A
a
6
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 08:45
D
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 09:36
E
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 09:36
6
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 09:38
A
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 11:00
D
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 11:12
A
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 12:17
A
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 13:35
A
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 13:45
E
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 13:45
6
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 14:13
A
C
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 14:20
D
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 14:20
6
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 15:35
A
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 16:17
A
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 16:53
D
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 18:13
D
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 18:20
A
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 20:03
A
a
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 20:08
D
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 22:07
D
ŁĘKI DUKIELSKIE 1 22:13
A
C
a
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 05:25
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 05:25
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 06:20
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 06:20
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 07:40
S
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 07:40
S
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 08:50
S
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 08:50
S
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 10:10
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 10:10
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 12:10
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 12:10
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 13:25
S
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 13:25
S
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 14:15
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 14:15
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 15:30
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 15:30
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 16:30
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 16:30
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 18:20
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 18:20
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 20:15
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 20:15
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 4 22:15
D
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE 0 22:15
D
ŁĘŻANY 5 05:42
D
ŁĘŻANY 5 06:10
6
ŁĘŻANY 5 07:30
E
ŁĘŻANY 5 08:50
E
ŁĘŻANY 5 10:30
E
ŁĘŻANY 5 12:15
E
ŁĘŻANY 5 13:15
S
ŁĘŻANY 5 14:10
D
ŁĘŻANY 5 15:15
D
ŁĘŻANY 5 16:20
D
ŁĘŻANY 5 18:15
D
ŁĘŻANY 5 19:40
D
ŁĘŻANY 5 22:10
D
ŁÓDŹ 2 00:20
1
2
3
4
5
6
7
ŁÓDŹ 2 07:15
1
2
3
4
5
6
7
ŁÓDŹ 2 11:00
1
2
3
4
5
6
7
ŁUBIENKO 8 06:07
d
ŁUBIENKO 8 06:49
D
m
ŁUBIENKO 8 07:56
E
ŁUBIENKO 8 11:48
E
ŁUBIENKO 8 13:18
S
ŁUBIENKO 8 14:08
d
ŁUBIENKO 8 14:13
S
ŁUBIENKO 8 15:24
D
m
ŁUBIENKO 8 16:15
D
m
ŁUBIENKO 8 17:15
D
m
ŁUBIENKO 8 18:08
D
m
ŁUBIENKO 8 22:08
D
m
ŁUBNO OPACE 8 15:19
S
ŁUBNO SZLACHECKIE 8 09:53
D
m
ŁYSA GÓRA 8 06:07
D
ŁYSA GÓRA 8 11:25
D
ŁYSA GÓRA 8 14:08
D
ŁYSA GÓRA 8 15:25
D
m
ŁYSA GÓRA 8 22:07
D
m
ŁYSA GÓRA 8 22:10
6
7
d
m